Structuur Verenigingen De Nobele Donk vzw

Acht verenigingen voelen zich hier thuis en beschouwen De Nobele Donk als hun clubhuis.
Op vraag van het Zorgbedrijf Antwerpen hebben zij op 1 oktober 2017 een vzw opgericht die de naam draagt Verenigingen De Nobele Donk vzw.
Deze vzw bestaat uit een Raad van Bestuur en acht werkende leden: een afgevaardigde per vereniging.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

  • Bart Magerman, voorzitter
  • Jean Poelmans, penningmeester
  • Claudine Voet, secretaris

Contact opnemen

  1. Voor het reserveren van een van onze zalen: klik hier.
  2. Hebt u vragen in verband met het reserveren of de huur van een zaal? Neem contact op met Els Gonnissen.
  3. De verenigingen in De Nobele Donk hebben eigen contactpersonen. Contactinfo over de verenigingen vindt u hier.
  4. Voor andere vragen bent u welkom bij de Raad van Bestuur: 

Bart Magerman: bart@denobeledonk.be

Jean Poelmans: jean@denobeledonk.be

Claudine Voet: claudine@denobeledonk.be